Wykonujemy przeglądy konserwatorskie wciągarek łańcuchowych z napędem ręcznym. Przeglądy są przeprowadzane zgodnie z wymogami UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Przygotowanie wciągarek do rejestracji w UDT: odtworzenie brakującej dokumentacji, przygotowanie do testów laboratoryjnych i odbiór we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego. Nasz personel posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do prac konserwatorskich wciągników ręcznych

Kontrole zawiesi – Kontrole okresowe dla zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa pracy, oferujemy przeglądy okresowe zgodnie z normami UDT ( Urzędu Dozoru Technicznego ). Kontrole przeprowadza wykwalifikowany i doświadczony personel Przeglądy wykonywane są w miejscu użytkowania zawiesi jak i w serwisie.

Użytkownik zawiesi zobowiązany jest do wykonania kontroli szczegółowej min raz w roku a przy częstej eksploatacji zaleca się zmniejszenie okresu przeglądu do 3 miesięcy.